Para uma melhor experiência no MUBI, atualize seu navegador.
 1. Photo of Tsuyoshi Yoshimoto

  Tsuyoshi Yoshimoto Director

 2. Photo of Hirotaka Endo

  Hirotaka Endo Director

 3. Photo of Sayo Yamamoto

  Sayo Yamamoto Director

 4. Photo of Masato Miyoshi

  Masato Miyoshi Director

 5. Photo of Akira Yoshimura

  Akira Yoshimura Director

 6. Photo of Kazuto Nakazawa

  Kazuto Nakazawa Director, Animation, Costume Design, and Screenplay

 7. Photo of Shintaro Inokawa

  Shintaro Inokawa Director

 8. Photo of Keiichi Sasajima

  Keiichi Sasajima Director

 9. Photo of Shukou Murase

  Shukou Murase Director

 10. Photo of Akitoshi Yokoyama

  Akitoshi Yokoyama Director

 11. Photo of Mitsutaka Noshitani

  Mitsutaka Noshitani Director

 12. Photo of Kei Tsunematsu

  Kei Tsunematsu Director

 13. Photo of Mamoru Hosoda

  Mamoru Hosoda Director

 14. Photo of Shinji Obara

  Shinji Obara Screenplay

 15. Photo of Dai Satô

  Dai Satô Screenplay

 16. Photo of Shinichiro Watanabe

  Shinichiro Watanabe Screenplay, Showrunner, and Director

 17. Photo of Seiko Takagi

  Seiko Takagi Screenplay

 18. Photo of Touko Machida

  Touko Machida Screenplay

 19. Photo of Keiko Nobumoto

  Keiko Nobumoto Screenplay

 20. Photo of Ryota Sugi

  Ryota Sugi Screenplay

 21. Photo of Kazuya Nakai

  Kazuya Nakai Voice

 22. Photo of Ginpei Sato

  Ginpei Sato Voice

 23. Photo of Ayako Kawasumi

  Ayako Kawasumi Voice

 24. Photo of Christian Iansante

  Christian Iansante Voice (Dub)

 25. Photo of Loris Loddi

  Loris Loddi Voice (Dub)

 26. Photo of Alessia Amendola

  Alessia Amendola Voice (Dub)

 27. Photo of Kazuhiro Yamada

  Kazuhiro Yamada Cinematography

 28. Photo of Fat Jon

  Fat Jon Music

 29. Photo of Force of Nature

  Force of Nature Music

 30. Photo of Nujabes

  Nujabes Music

 31. Photo of Tsutchie

  Tsutchie Music

 32. Photo of Minmi

  Minmi Music

 33. Photo of Kazami

  Kazami Music

 34. Photo of Shing02

  Shing02 Lyrics

 35. Photo of Takashi Kochiyama

  Takashi Kochiyama Producer

 36. Photo of Takatoshi Hamano

  Takatoshi Hamano Producer

 37. Photo of Tetsuro Satomi

  Tetsuro Satomi Producer

 38. Photo of Sanae Mitsugi

  Sanae Mitsugi Executive Producer

 39. Photo of Shinichirō Kobayashi

  Shinichirō Kobayashi Executive Producer

 40. Photo of Shirô Sasaki

  Shirô Sasaki Executive Producer

 41. Photo of Shûichi Kakesu

  Shûichi Kakesu Editing

 42. Photo of Daisuke Imai

  Daisuke Imai Editing

 43. Photo of Tomoki Nagasaka

  Tomoki Nagasaka Editing

 44. Photo of Naoto Yamatani

  Naoto Yamatani Sound

 45. Photo of Shizuo Kurahashi

  Shizuo Kurahashi Sound

 46. Photo of Toshiaki Ohta

  Toshiaki Ohta Sound

 47. Photo of Takeshi Koike

  Takeshi Koike Animation

 48. Photo of Masahiro Emoto

  Masahiro Emoto Animation

← Previous 1