For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Feng Xiaogang

  Feng Xiaogang Director

 2. Photo of Heng Liu

  Heng Liu Screenplay

 3. Photo of Zhang Hanyu

  Zhang Hanyu Cast

 4. Photo of Chao Deng

  Chao Deng Cast

 5. Photo of Yuan Wenkang

  Yuan Wenkang Cast

 6. Photo of Tang Yan

  Tang Yan Cast

 7. Photo of Wang Baoqiang

  Wang Baoqiang Cast

 8. Photo of Liao Fan

  Liao Fan Cast

 9. Photo of Hu Jun

  Hu Jun Cast

 10. Photo of Quan Ren

  Quan Ren Cast

 11. Photo of Ming Hu

  Ming Hu Cast

 12. Photo of Li Naiwen

  Li Naiwen Cast

 13. Photo of Heng Fu

  Heng Fu Cast

 14. Photo of Wu Hongwu

  Wu Hongwu Cast

 15. Photo of Peng Ye

  Peng Ye Cast

 16. Photo of Zhao Shaokang

  Zhao Shaokang Cast

 17. Photo of Li Chen

  Li Chen Cast

 18. Photo of Luo Haiqiong

  Luo Haiqiong Cast

 19. Photo of Zheng Chunyu

  Zheng Chunyu Cast

 20. Photo of Zhu Tianyou

  Zhu Tianyou Cast

 21. Photo of Xu Fengnian

  Xu Fengnian Cast

 22. Photo of Yun Lao

  Yun Lao Cast

 23. Photo of Phil Jones

  Phil Jones Cast

 24. Photo of Zhao Fushun

  Zhao Fushun Cast

 25. Photo of Liu Guoguang

  Liu Guoguang Cast

 26. Photo of Chen Shijing

  Chen Shijing Cast

 27. Photo of Lü Yue

  Lü Yue Cinematography

 28. Photo of Wang Liguang

  Wang Liguang Music

 29. Photo of Liu Miaomiao

  Liu Miaomiao Editing