We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Click here for more information.
Photo of Martti Helde
Photo of Martti Helde

Martti Helde

“Mulle lähevad hinge kõik kunsti- ja eluvormid, mis on tehtud ausalt ja kirega. Lähevad hinge sellised tööd, mille loomisel ei ole autori loomehorisont kallutatud olnud. Neid võiks igal erialal rohkem olla.”

Director

Screenwriter